2107218815 Εσλιν 16-18, Αμπελόκηποι thgrentz@gmail.com
 
 
 
 
 

Θεοφάνης Γρέντζελος


Ο  Θεοφάνης Γρέντζελος  είναι  Στρατιωτικός Ιατρός  στο  Πολεμικό Ναυτικό  με  Ειδικότητα  «Φυσική Ιατρική  και  Αποκατάσταση»

Με  ιδιαίτερη  εκπαίδευση  και  Ευρωπαϊκή  Πιστοποίηση  στο  χώρο  της  Ειδικότητας  -  «European Board Certificate»  το  2006  ασχολείται  με  την  Αποκατάσταση  στα  πλαίσια  Παθήσεων  Κακώσεων  και  Τραύματός  την  Αποκατάσταση  Αθλητικών Κακώσεων  τη  Διαχείριση Πόνου  και  τη  Θεραπευτική Άσκηση. 

Είναι  Διευθυντής  στο  «Τμήμα  Φυσικής  Ιατρικής  και  Αποκατάστασης»  στο  «Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών»  από  το  2008  οπότε  και  ανέλαβε  τη  δημιουργία  οργάνωση  και  λειτουργία  του  Τμήματος.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ