2107218815 Εσλιν 16-18, Αμπελόκηποι thgrentz@gmail.com
 

 

     Διόρθωση Στάσης Του Σώματος

Εκτίμηση κινητικών και λειτουργικών ελλειμμάτων, μυικών ανισορροπιών οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση πόνων και εκφυλίσεων και η διαχείριση αυτών με την χρήση τεχνικών διόρθωσης με κινητοποίηση και χαλάρωση περιτονιών, μυών και τενόντων και επανεκπαίδευση σε φυσιολογικά κινητικά πρότυπα. Η σωστή κίνηση της λεκάνης και ο φυσιολογικός ρυθμός της αναπνοής είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση μιας λανθασμένης στάσης. Χρησιμοποιούνται επίσης και ασκήσεις με λάστιχα, τροχαλίες, μικρά βάρη, θεραπευτική μπάλα, διατάσεις κ.ά.

     Κρεβάτι ανάρροπης κλίσης του σώματος

Με ηλεκτρικό μηχανισμό για παθήσεις όπως οσφυαλγία, ραχιαλγία, οστεοαρθρίτιδα των ισχίων κ.ά. Ο μηχανισμός αυτός είναι απόλυτα ελεγχόμενος από τον θεραπευτή, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού, προκαλείται σταδιακή αποσυμφόρηση των μεσοσπονδύλιων διαστημάτων της σπονδυλικής στήλης ιδιαίτερα στο κατώτερο τμήμα αυτής, εκτεταμένη διάταση μυικών, τενόντιων, συνδεσμικών και θυλακικών στοιχείων του σώματος καθώς και βελτιωμένη αιματική κυκλοφορία και στάση.

 
 
επικοινωνία με το γιατρό